Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda

CMATI

|
|
|
Compartir

Os diferentes roles das entidades intervenientes nun traslado

No Real Decreto 553/2020 de traslados no seu art. 2 defínense as diferentes figuras que operan nun traslado de residuos.

OPERADOR DO TRASLADO: É a persoa que pretende trasladar ou facer trasladar residuos para o seu tratamento e en quen recae a obriga de notificar o traslado:

 1. Produtor do residuo
 2. Novo produtor (que realice operacións de tratamento previo, mestura, …)
 3. Xestor de almacenamento en caso de recollida a varios produtores, ou en caso de entrega a xestor de tratamento
 4. Negociante autorizado
 5. Axente autorizado
 6. Posuidor


ORIXE DO TRASLADO: É o propietario dos residuos.

 1. Produtor do residuo
 2. Xestor de residuos para as súas saídas


DESTINO DO TRASLADO: É o centro autorizado para tratar os residuos.

 1. Xestor de almacenamento
 2. Xestor de tratamento intermedio
 3. Xestor de tratamento final


TRANSPORTISTA:
É a persoa física ou xurídica que se encarga do transporte físico dos residuos.

SRAP:
É o sistema de responsabilidade ampliada do produtor

 1. Poden ser operadores do traslado ou non
 2. Deben indicarse no bloque de información específico


No seguinte enlace está dispoñíbel a información sobre as notificacións e autorizacións que deben presentar as entidades participantes nun traslado, así como os correspondentes procedementos.