Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda

CMATI

Vostede está en:
|
|
|
Compartir

Memoria e declaración anual

Memoria Anual

Segundo o artigo 65 da Lei 7/2022, de 8 de abril, de residuos e solos contaminados para unha economía circular, as persoas físicas ou xurídicas que realicen operacións de recollida con carácter profesional e de tratamento de residuos, e os produtores de residuos perigosos, enviarán unha memoria resumo da información contida no arquivo cronolóxico, no seu caso, por cada unha das instalacións onde operan. As entidades e empresas que transporten residuos perigosos con carácter profesional ou actúen como negociantes e axentes de residuos perigosos, enviarán unha memoria resumo da información contida no arquivo cronolóxico.

memoria de produtor de residuos perigosos instrucións formularios
produtores e pequenos produtoresInstrucións. Formato PDFModelo (Formato DOC )
memoria de xestor instrucións formularios
tratamento de residuos perigosos e non perigososInstrucións. Formato PDFModelo (Formato DOC )
centros de despezamento de vehículos (desguaces)Instrucións. Formato PDFModelo (Formato DOC )
instalacións de xestión de RAEEInstrucións. Formato PDFModelo (Formato xls )
negociantes de RAEEInstrucións. Formato PDFModelo (Formato xls )
negociantes/axentes/transportistas de residuos perigososInstrucións. Formato PDF---
declaración de subprodutos - materias primas secundarias instrucións formularios
 Instrucións (Formato PDF)Modelo (Formato DOC )
declaración de envases instrucións formularios
 Instrucións (Formato DOC / Formato PDF)Modelo (Formato DOC)
clasificación códigos correspondencias
Clasificación Nacional de Actividades EconómicasCNAE-2009 (Formato XLS/Formato PDF)CNAE-93 Rev 1 a CNAE-2009 (Formato XLS)
Clasificación de Produtos por ActividadesCPA-2008 (Formato XLS/Formato PDF)CPA-2002 a CPA-2008 (Formato XLS)
Clasificación de Procesos xeradores de residuosTáboa 7 - R.D.952/97 (XLS comprimido/Formato PDF) 
declaración de PCB/PCT instrucións formularios
 Instrucións Formato PDFModelo (Formato DOC )
Presentación electrónica Procedementos Formularios
Memorias anuais e documentación complementaria Ficha_MemoriaMT201I
Informe anual de actividade dos SCRAP Ficha_SCRAPMT201J
Declaración de envases Ficha_EnvasesMT201K
Información de xestión de residuos comerciais Ficha_RCMT203F