Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda

CMATI

Vostede está en:
|
|
|
Compartir

Que é?

SIRGa é un portal no que cidadáns, empresas e administracións poden acceder á información relacionada coa xestión de residuos en Galicia.

Ademais, os usuarios rexistrados poden:

  • Consultar en tempo real os expedientes que está a tramitar e as autorizacións de que dispón.
  • Levar o arquivo cronolóxico indicado no artigo 40 da Lei de residuos a través do módulo do libro de rexistro.
  • Realizar a notificación previa e os traslados de residuos perigosos de forma telemática axilizando prazos e reducindo o uso do papel.