Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda

CMATI

Vostede está en:
|
|
|
Compartir

Autorización e Comunicacións

Produción de residuos
Produción de residuos
Actividade de produción Réxime Procedementos Formularios
Produción de residuos perigososComunicaciónFicha_P-RPMT986J
Pequena produción de residuos perigososComunicaciónFicha_PP-RPMT986H
Produción de residuos non perigososComunicaciónFicha_P-NPMT986I
Outras actividades de produción
Actividade de produción Réxime Procedementos Formularios
Produción de lodos destinados a uso agrarioComunicaciónFicha_PLMT985A
Produción de subprodutosComunicaciónFicha_SubprodutoMT201H
Xestión de residuos
Transporte de residuos
Actividade de transporte Réxime Procedementos Formularios
Transporte profesional de residuos perigososComunicaciónFicha_T_PMT986G
Transporte profesional de residuos non perigososComunicaciónFicha_T_NPMT986F
Tratamento de residuos
Actividade de tratamento Réxime Procedementos Formularios
Valorización de residuos
Almacenamento de residuos
Eliminación de residuos
AutorizaciónFicha_XMT975B
Valorización de lodos no ámbito do sector agrarioAutorizaciónFicha_XLMT975B
MT985B
MR517A
MT985C
Valorización de materiais naturais escavadosComunicaciónFicha_Terras limpasMT201D
Proxectos de I+D+i en materia de residuosComunicaciónFicha_I+D+iMT203B
Compostaxe comunitaria de biorresiduosComunicaciónFicha_CCMT203E
Outras actividades de xestión
Actividade de xestión Réxime Procedementos Formularios
Planta móbil para a xestión de residuosAutorizaciónFicha_PMMT975G
Negociante de residuos perigososComunicaciónFicha_N_PMT986C
Negociante de residuos non perigososComunicaciónFicha_N_NPMT986A
Axente de residuos perigososComunicaciónFicha_A_PMT986E
Axente de residuos non perigososComunicaciónFicha_A_NPMT986D
Recolledor de residuos perigososComunicaciónFicha_R_PMT203C
Recolledor de residuos non perigososComunicaciónFicha_R_NPMT203D
Comunicación plataforma loxística RAEEComunicaciónFichaPlatLoxMT201F
Outros procedementos
Procedementos de modificación
Actividade Réxime Procedementos Formularios
Transmisión da autorizaciónAutorizaciónFicha_TransmisionMT975F
Modificación de inscriciónsComunicaciónFicha_ComunicacionMT986B
Modificación de inscriciónsAutorizaciónFicha_AutorizacionMT975H
Modificación da comunicación valorización de materiais naturais escavadosComunicaciónFichaModTerraslimpasMT201E
Modificación da inscrición de recolledor de residuos perigososComunicaciónFicha_Mod_R_PMT203G
Modificación da inscrición de recolledor de residuos non perigososComunicaciónFicha_Mod_R_NPMT203H
Modificación da comunicación plataforma loxística RAEEComunicaciónFichaModPlatLoxMT201G
Ampliación de prazo de almacenamentoAutorizaciónFicha_ampliacion_prazoMT201A
Baixa no RexistroAutorizaciónFicha_baixa_rexistroMT201B
Otras solicitudes, escritos y comunicaciones
Actividade Réxime Procedementos Formularios
Inicio de actividade planta móbilComunicaciónFicha_IAPMMT201C
Procedementos Formularios
Ficha PR004AAnexo PR004A