Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda

CMATI

Vostede está en:
|
|
|
Compartir

Autorización e Comunicacións

Produción de residuos
Produción de residuos
Actividade de produción Réxime Procedementos Formularios
Produción de residuos perigososComunicaciónFicha_P-RPMT986J
Pequena produción de residuos perigososComunicaciónFicha_PP-RPMT986H
Produción de residuos non perigososComunicaciónFicha_P-NPMT986I
Outras actividades de produción
Actividade de produción Réxime Procedementos Formularios
Produción de lodos destinados a uso agrarioComunicaciónFicha_PLMT985A
Xestión de residuos
Transporte de residuos
Actividade de transporte Réxime Procedementos Formularios
Transporte profesional de residuos perigososComunicaciónFicha_T_PMT986G
Transporte profesional de residuos non perigososComunicaciónFicha_T_NPMT986F
Tratamento de residuos
Actividade de tratamento Réxime Procedementos Formularios
Valorización de residuos
Almacenamento de residuos
Eliminación de residuos
AutorizaciónFicha_XMT975B
Valorización de lodos no ámbito do sector agrarioAutorizaciónFicha_XLMT975B
MT985B
MR517A
MT985C
Valorización de materiais naturais excavadosComunicaciónFicha_Terras limpasAnexo I - Anexo I cont
Anexo I cont
Anexo II-X
Anexo III-A
Anexo III-B
Anexo III-C
Outras actividades de xestión
Actividade de xestión Réxime Procedementos Formularios
Planta móbil para a xestión de residuosAutorizaciónFicha_PMMT975G
Negociante de residuos perigososComunicaciónFicha_N_PMT986C
Negociante de residuos non perigososComunicaciónFicha_N_NPMT986A
Axente de residuos perigososComunicaciónFicha_A_PMT986E
Axente de residuos non perigososComunicaciónFicha_A_NPMT986D
Outros procedementos
Transmisión da autorización
Procedementos Formularios
Ficha_TransmisionMT975F
Modificación de inscricións
Réxime Procedementos Formularios
ComunicaciónFicha ComunicaciónMT986B
AutorizaciónFicha AutorizaciónMT975H
Ampliación de prazo de almacenamento
Procedementos Formularios
Ficha ampliacion prazoAnexo I
Anexo II
Baixa no Rexistro
Procedementos Formularios
Ficha baixa rexistroAnexo I
Declaración de subprodutos
Procedementos Formularios
Ficha subprodutoAnexo I
Anexo II
Outras solicitudes, escritos e comunicacións
Procedementos Formularios
Ficha PR004AAnexo PR004A