Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda

CMATI

|
|
|
Compartir

SIX autorizados en Galicia

A Lei 11/1997, do 24 de abril, de Envases e Residuos de Envases establece que os sistemas integrados de xestión deben ser autorizados polas comunidades autónomas nas que se implanten territorialmente.

Mediante resolucións ditadas pola Secretaría Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental, foron autorizados no ámbito territorial da Comunidade Autónoma de Galicia o seguinte sistema integrado de xestión de envases e residuos de envases de fitosanitarios:

  • Sigfito Agroenvases, S.L. (SIGFITO)

Este sistema integrado de xestión encárgase da xestión de envases e residuos de envases dos produtos fitosanitarios recollidos na comunidade.

 

NON RECOLLE produtos caducados envasados nin envases con produto

Documento/s relacionados
  • Autorización de Sigfito Agroenvases, S.L. (SIGFITO) Descargar
Ligazon/s relacionadas
Contacto/s relacionados