Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda

CMATI

|
|
|
Compartir

Información sobre a xestión en Galicia

O sistema integrado de xestión ten a obriga de reportar anualmente á Administración información sobre a xestión destes residuos en Galicia.

Evolución das cantidades recollidas

 

ANO

CANTIDADES (Kg) RECOLLIDAS

A CORUÑA

LUGO

OURENSE

PONTEVEDRA

TOTAL

2006

1.464

1.054

476

3.953

6.947

2007

2.200

1.120

920

4.300

8.540

2008

2.236

1.300

1.300

7.640

12.476

2009

4.875

3.721

2.283

8.592

19.471

2010

6.687

4.297

2.066

8.400

21.450

2011

12.359

4.961

3.035

11.645

32.000

2012

16.062

6.443

3.685

13.840

40.030

2013

16.714

5.536

4.720

14.593

41.563

2014

15.210

5.620

4.700

18.020

43.550

2015

17.980

5.690

4.740

14.070

42.480

2016

16.500

6.180

5.410

16.260

44.350

2017

17.880

7.000

6.340

17.230

48.450

2018

16.440

5.760

6.960

18.670

47.830

2019

17.970

7.220

7.750

18.340

51.280

2020

18.850

8.190

8.110

18.950

54.100

2021

16.220

7.720

9.760

21.870

55.570

2022

17.650

6.560

9.310

19.490

53.010

TOTAL

217.297

88.372

81.565

235.863

623.097

Fonte: Informes anuais do sistema integrado de xestión