Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda

CMATI

|
|
|
Compartir

SIX autorizados en Galicia

O Real Decreto 679/2006, do 2 de xuño, polo que se regula a xestión dos aceites industriais usados establece que os sistemas integrados de xestión deben ser autorizados polas comunidades autónomas nas que se implanten territorialmente.

Mediante resolucións ditadas pola Secretaría Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental, foron autorizados no ámbito territorial da Comunidade Autónoma de Galicia os seguintes sistemas integrados de xestión de aceites industriais:

 • Sistema Integrado de Gestión de Aceites Usados, S.L. (SIGAUS)
 • Sistema Integrado de Gestión Productores Independientes (SIGPI)

Estes sistemas integrados de xestión encárganse da xestión dos aceites industriais usados recollidos na comunidade.

Documento/s relacionados
 • Autorización do Sistema Integrado de Gestión de Aceites Usados, S.L. (SIGAUS) Descargar
 • Autorización do Sistema Integrado de Gestión Productores Independientes, S.L. (SIGPI) Descargar
Ligazon/s relacionadas
Contacto/s relacionados
 • SIGAUS
  Teléfono: 91 799 15 51
  Fax: 91 799 15 52
 • SIGPI
  Teléfono: 91 724 01 64
  Fax: 91 724 02 09