Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda

CMATI

|
|
|
Compartir

Información sobre a xestión en Galicia

Os sistemas integrados de xestión autorizados teñen a obriga de reportar anualmente á Administración información sobre a xestión destes residuos en Galicia.

Evolución das cantidades recollidas

 

ANO

CANTIDADES (Kg) RECOLLIDAS

2007

10.356.428

2008

13.697.850

2009

10.283.000

2010

10.213.000

2011

10.488.540

2012

9.190.350

2013

9.138.400

2014

8.573.420

2015

8.316.000

2016

10.040.530

2017

9.354.790

TOTAL

109.652.308

Fonte: Informes anuais dos sistemas integrados de xestión