Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda

CMATI

|
|
|
Compartir

Información sobre a xestión en Galicia

Os sistemas integrados de xestión autorizados teñen a obriga de reportar anualmente á Administración información sobre a xestión destes residuos en Galicia.

Evolución das cantidades recollidas

 

ANO

CANTIDADES (t) RECOLLIDAS

2007

10.356,43

2008

13.697,85

2009

10.283

2010

10.213

2011

10.488,54

2012

9.190,35

2013

9.138,40

2014

8.573

2015

8.316

2016

10.040,15

2017

9.354,79

2018

10.179,74

2019

9.444,40

2020

8.717,39

2021

9.355.78

2022

9.105,37

TOTAL

156.454,19

Fonte: Informes anuais dos sistemas integrados de xestión