Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda

CMATI

|
|
|
Compartir

SIX autorizados en Galicia

A Lei 11/1997, do 24 de abril, de Envases e Residuos de Envases establece que os sistemas integrados de xestión deben ser autorizados polas comunidades autónomas nas que se implanten territorialmente.

Mediante resolución ditada pola Secretaría Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental, autorizouse no ámbito territorial da Comunidade Autónoma de Galicia o seguinte sistema integrado de xestión de envases e residuos de envases de medicamentos e medicamentos caducados:

  • SIGRE Medicamento e Medio Ambiente (SIGRE)

Este sistema integrado de xestión encárgase da xestión de envases e residuos de envases de medicamentos e medicamentos caducados recollidos na comunidade e que os cidadáns depositan nos puntos SIGRE situados nas farmacias.

Documento/s relacionados
  • Autorización de SIGRE Medicamento y Medio Ambiente (SIGRE) Descargar
Ligazon/s relacionadas
Contacto/s relacionados