Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda

CMATI

|
|
|
Compartir

Fluxos de residuos

  • Fluxos de residuos
  • Recollida selectiva

Tendo en conta os distintos modelos de xestión de residuos domésticos existentes en Galicia podemos considerar como fluxos de residuos domésticos principais a Fracción Resto e a Fracción Inorgánica e as seguintes fraccións recollidas selectivamente:

 

  • Envases lixeiros
  • Papel-cartón
  • Vidro
  • Materia orgánica

 

O Plan de Xestión de Residuos Urbanos de Galicia 2010-2020 (PXRUG) establece unha serie de obxectivos cuantitativos para o ano 2020 sobre estas fraccións, en base aos marcados pola propia normativa e aos concretos formulados pola propia Comunidade Autónoma de Galicia.

fluxos

Obxectivos cuantitativos do PXRUG 2010-2020