Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda

CMATI

|
|
|
Compartir

Outras actuacións

Nesta sección amósanse os subprogramas que dende a Consellería de Medioambiente, Territorio e Vivenda se están a levar a cabo dende hai anos de cara a crear un escenario na xestión de residuos domésticos en Galicia máis sostible e acorde coa xerarquía de xestión de residuos marcada pola normativa en vigor.