Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda

CMATI

|
|
|
Compartir

Información sobre a xestión en Galicia

Evolución das cantidades recollidas

Os sistemas integrados de xestión teñen a obriga de reportar anualmente á Administración información sobre a xestión destes residuos en Galicia.

 

ANO

CANTIDADES (Kg) RECOLLIDAS

A CORUÑA

LUGO

OURENSE

PONTEVEDRA

TOTAL

2009

80.100

17.000

16.000

71300

184.400

2010

82.000

20.000

16.700

78.700

197.400

2011

78.700

17.400

18.000

80.000

194.100

2012

139.979

47.671

31.937

138.635

358.222

2013

111.220

24.150

24.320

112.130

271.820

2014

121.860

18.788

15.908

78.894

235.450

2015

100.531

21.073

17.150

75.086

213.840

2016

115.168

15.738

20.426

66.102

217.434

2017

121.254

23.371

16.448

64.283

225.356

2018

117.232

26.802

17.434

69.035

230.503

2019

172.283

27.222

25.632

103.763

328.900

2020

161.956

27.790

26.291

144.085

360.121

2021

259.720

26.983

24.642

274.848

586.193

2022

430.995

32.099

25.070

123.611

611.774

TOTAL

2.092.998

346.086

295.960

1.480.471

4.215.516

Fonte: Informes anuais dos sistemas integrados de xestión