Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda

CMATI

|
|
|
Compartir

Información sobre a xestión en Galicia

Os sistemas integrados de xestión teñen a obriga de reportar anualmente á Administración información sobre a xestión destes residuos en Galicia.

Evolución das cantidades recollidas

 

CATEGORÍAS

CANTIDADES (t) RECOLLIDAS

2013

2014

2015

2016

2017

2018

TOTAL

1. Grandes electrodomésticos

5.667

6.049

6.126

7.802

8.686

8.899

50.249

2. Pequenos electrodomésticos

176

211

1.069

1.117

1.073

1.449

5.342

3. Equipos de informática e telecomunicación

1.249

 

1.112

753

621

681

429

6.362

4. Aparellos electrónicos de consumo

1.373

1.947

2.157

4.196

1.926

3.250

16.832

5. Aparellos de iluminación

192

256

304

341

278

227

1.766

6. Ferramentas eléctricas e electrónicas

12

19

36

41

41

25

223

7. Xoguetes ou equipamentos deportivos e de tempo libre

102

140

128

120

185

48

860

8. Aparellos médicos

16

19

12

21

37

19

132

9. Instrumentos de vixilancia e control

2

11

17

55

70

26

186

10. Máquinas expendedoras

0

0

0

16

5

44

65

TOTAL

8.787

9.764

10.602

14.330

12.982

14.415

82.017

Fonte: Informes anuais dos sistemas integrados de xestión