Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda

CMATI

|
|
|
Compartir

Información sobre a xestión en Galicia

Os sistemas integrados de xestión teñen a obriga de reportar anualmente á Administración información sobre a xestión destes residuos en Galicia.

Evolución das cantidades recollidas

 

CATEGORÍAS

CANTIDADES (t) RECOLLIDAS

2012

2013

2014

2015

2016

2017

TOTAL

1. Grandes electrodomésticos

7.020

5.667

6.049

6.126

7.802

8.684

41.348

2. Pequenos electrodomésticos

247

176

211

1.069

1.117

1.071

3.891

3. Equipos de informática e telecomunicación

1.517

1.249

 

1.112

753

621

679

5.931

4. Aparellos electrónicos de consumo

1.984

1.373

1.947

2.157

4.196

1.924

13.580

5. Aparellos de iluminación

169

192

256

304

341

296

1.558

6. Ferramentas eléctricas e electrónicas

49

12

19

36

41

39

197

7. Xoguetes ou equipamentos deportivos e de tempo libre

138

102

140

128

120

183

811

8. Aparellos médicos

8

16

19

12

21

35

111

9. Instrumentos de vixilancia e control

4

2

11

17

55

68

157

10. Máquinas expendedoras

0

0

0

0

16

3

19

TOTAL

11.137

8.787

9.764

10.602

14.330

12.982

67.602

Fonte: Informes anuais dos sistemas integrados de xestión