Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda

CMATI

|
|
|
Compartir

Información sobre a xestión en Galicia

Os sistemas integrados de xestión autorizados teñen a obriga de reportar anualmente á Administración información sobre a xestión destes residuos en Galicia.

Evolución das cantidades recollidas

ANO
CANTIDADES (t) RECOLLIDAS
ENVASES LIXEIROS
PAPEL-CARTÓN
2006
15.836
43.775
2007
17.886
45.175
2008
14.647
47.405
2009
17.732
47.314
2010
22.144
46.567
2011
22.186
38.163
2012
21.437
34.556
2013
21.853
31.619
2014
22.255
31.674
2015
22.123
32.591
2016
22.893
33.996
2017
23.194
33.262
2018
25.930
37.457
2019
28.630
41.067
2020
31.784
40.933
2021
32.781
40.022
2022
32.501
40.920
TOTAL
395.812
666.496

Fonte: Informe anual do sistema integrado de xestión e PXRUG 2010-2020