Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda

CMATI

|
|
|
Compartir

Convenio Marco de Colaboración para a recollida selectiva e reciclaxe de residuos de envases

Data de sinatura: 30.09.2020

Documento/s relacionados
 • Convenio Marco (formato PDF) Descargar (4565 KB)
 • ANEXO I. Copia da autorización do sistema integrado de xestión (formato PDF) Descargar (1355 KB)
 • ANEXO II. Colaboración económica de Ecoembes (formato PDF) Descargar (15194 KB)
 • ANEXO III. Facturación e documentación (formato PDF) Descargar (2935 KB)
 • ANEXO IV. Procedementos de seguimento e control das actividades (formato PDF) Descargar (18066 KB)
 • ANEXO V. Designación do recuperador ou reciclador dos materiais recuperados (formato PDF) Descargar (1612 KB)
 • ANEXO VI. Características e criterios para a realización de campañas de comunicación (formato PDF) Descargar (1358 KB)
 • ANEXO VII. Información sobre o desenvolvemento do convenio marco (formato PDF) Descargar (449 KB)
 • ANEXO VIII. Modelo de convenio de adhesión dunha entidade local ou consorcio (formato PDF) Descargar (571 KB)
 • Facturación: Modelo de carta para delegar a facturación dos fluxos económicos da recollida selectiva de envases ou a campaña informativa complementaria. (formato PDF) Descargar (41 KB)
 • Facturación: Modelo de carta para delegar a facturación dos fluxos económicos da recollida selectiva de envases ou a campaña informativa complementaria. (formato DOC) Descargar (28 KB)
 • Adenda ao convenio marco - Serra do Barbanza (formato PDF) Descargar
 • Acordo recuperación EELL e PC en plantas de tratamento de fracción resto (formato PDF) Descargar
 • Acordo valorización residuos de envases e outras actuacións (formato PDF) Descargar
Subir