Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda

CMATI

|
|
|
Compartir

Revexetación e rexeneración ambiental do vertedoiro

O paso final é reintegra-la zona degradada no entorno, para o cal rexenérase o emprazamento con especies vexetais propias da zona.

Execución da revexetación no vertedoiro de Valadouro (Lugo)

Perdices no vertedoiro rexenerado de Cospeito (Lugo)

Vertedoiro de Quiroga (Lugo), selado, clausurado e rexenerado