Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda

CMATI

Vostede está en:
 • Portada
 • >
 • Trámites
 • >
 • Recollida de residuos por transportista que non asume a titularidade
|
|
|
Compartir

Recollida de residuos por transportista que non asume a titularidade

a) O mesmo tipo de residuo a varios pequenos produtores:

Os pasos a seguir son:

 1. O transportista cobre e asina o documento de control e seguimento itinerante (SXCR-1)
 2. O produtor asina o documento de control e seguimento itinerante (SXCR-1).
 3. O transportista asina e sela a copia amarela do xustificante de entrega (SXCR-2), e entrégalla ó produtor, como xustificante provisional ata a recepción e aceptación dos residuos polo xestor.
 4. O transportista entrégalle os residuos ó xestor autorizado xunto coas tres copias do documento de control e seguimento itinerante (SXCR-1)
 5. O xestor comproba os datos do documento de control e seguimento itinerante e, se son correctos acepta os residuos:
  1. Devólvelle ó transportista a copia de cor verde (SXCR-1).
  2. Envíalle á Secretaría Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental a copia de cor azul (SXCR-1)
  3. Asina e sela o xustificante de entrega (SXCR-2), e remítelle a copia rosa ó produtor no prazo máximo de 1 mes, dende a data de entrega polo transportista

Fluxograma do procedemento cando é o mesmo tipo de residuo a varios pequenos produtores

Nota: Se o xestor comproba que o residuo non concorda coas características do que foi aceptado, rexeitarao e fará constar este feito no documento de control e seguimento.

b) Varios tipos de residuos ao mesmo produtor.

Os pasos a seguir son:

 1. O produtor subscriben cubre e asina o documento de control e seguimento (SXCR-3)
 2. Unha vez conformado o documento coa sinatura e selo do produtor e do transportista, o produtor conservará unha copia provisional (amarela) que lle servirá como xustificante da entrega do residuo e entrégalle 4 copias ó transportista.
 3. O transportista entrégalle os residuos ó xestor autorizado xunto coas copias branca, rosa, azul e verde do documento (SXCR-3).
 4. O xestor comproba os datos do documento (SXCR-3) e, se acepta os residuos subscribe o dito documento, asumindo entón a titularidade do residuo:
  • Devolve ó transportista a copia de cor verde.
  • A copia de cor rosa envíalla ó produtor no prazo de 1 mes.
  • A copia de cor azul, envíalla á Secretaría Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental.
  • A copia branca, queda en poder do xestor.

Fluxograma do procedemento cando varios residuos e un mesmo produtor

Nota: Se o xestor comproba que algún residuo non concorda coas características do que foi aceptado, rexeitarao e fará constar este feito no documento de control e seguimento.