Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda

CMATI

Vostede está en:
|
|
|
Compartir

Procedementos para o traslado de residuos no interior da Unión Europea

Procedemento Destino Residuos Descarga
Notificación e autorización previasEliminaciónTodosProcedemento. Formato PDF. 97 KB. Fianza. Formato PDF. 58 KB
ValorizaciónAnexo IV (lista ámbar)
Anexo IV-A
Residuos non clasificados nunha categoría específica dos anexos III, III-B, IV ou IV-A
Mesturas de residuos non clasificados nunha categoría específica dos anexos III, III-B, IV ou IV-A, excepto se figurarasen no anexo III-A
Valorización ou eliminaciónResiduos municipais mesturados (LER 200301)
Requisitos de información xeral establecidos no artigo 18ValorizaciónCando a cantidade trasladada sobrepasa os 20 Kg de: 
-residuos do anexo III (lista verde)
-residuos do anexo III-B
-mesturas, non clasificadas nunha categoría específica do anexo III, de dous ou máis residuos enumerados no anexo III
Procedemento artígo 18. Formato PDF. 69 KB
Análise de laboratorioResiduos que se trasladan expresamente para avaliar as súas características físicas ou químicas ou para determinar a súa idoneidade para operacións de valorización ou eliminación (cantidade máxima 25 Kg)