Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda

CMATI

Vostede está en:
|
|
|
Compartir

Normativa que afecta ao traslado transfronteirizo de residuos

Regulamento (CE) num. 1013/2006 do Parlamento Europeo e do Consello, de 14 de xuño de 2006, relativo aos traslados de residuos.

Esta disposición legal organiza a vixiancia e control dos traslados de residuos tendo en conta a necesidade de preservar, protexer e mellorar a calidade do medio ambiente. Así mesmo, integra na lexislación europea as disposicións do Convenio de Basilea.

Estas medidas aplícanse aos seguintes traslados:

  • Entre estados membros da Unión Europea (UE), con ou sen tránsito por terceiros países
  • Residuos importados na UE de terceiros países
  • Residuos exportados da UE a terceiros países
  • Residuos en tránsito pola UE, que van dun terceiro país a outro
Documento/s relacionados
  • Resolución Traslado Baterías Litio e Níquel MITERD Descargar