Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda

CMATI

Vostede está en:
|
|
|
Compartir

Información sobre a xestión en Galicia

Os sistemas integrados de xestión autorizados teñen a obriga de reportar anualmente á Administración información sobre a xestión destes residuos en Galicia.

Evolución das cantidades recollidas

ANO

CANTIDADES (Kg) RECOLLIDAS

A CORUÑA

LUGO

OURENSE

PONTEVEDRA

TOTAL

2006

16.551.140

4.645.620

4.979.530

10.366.870

36.543.160

2007

18.481.750

5.268.360

5.804.920

11.362.770

40.917.800

2008

17.528.990

3.842.540

4.471.930

11.886.280

37.729.740

2009

18.404.940

4.067.500

4.586.740

13.081.580

40.140.760

2010

18.402.540

3.838.050

4.341.620

12.513.310

39.095.520

2011

17.052.160

3.764.410

4.241.940

11.300.140

36.358.650

2012

16.899.150

4.030.030

4.371.120

11.165.060

36.465.360

2013

17.344.840

4.121.980

4.379.930

12.210.940

38.057.680

2014

17.688.550

4.330.050

4.615.280

12.411.000

39.044.880

2015

17.803.780

4.285.170

4.017.250

13.636.400

39.742.600

2016

18.419.980

4.804.670

4.041.110

13.766.670

41.032.430

2017

19.015.400

4.805.240

4.575.590

14.910.980

43.307.210

2018

19.917.870

5.191.070

4.819.980

15.828.450

45.757.370

2019

21.177.480

5.354.300

5.154.920

16.695.620

48.384.320

2020

20.096.480

5.107.890

4.785.830

16.726.720

46.716.920

2021

20.674.810

5.495.180

4.856.700

17.127.390

48.154.080

2022

21.327.740

5.703.580

5.103.220

18.446.140

50.580.680

TOTAL

316.787.600

78.655.640

79.147.610

233.436.320

708.029.160

Fonte: Informe anual do sistema integrado de xestión