Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda

CMATI

Vostede está en:
|
|
|
Compartir

Información sobre a xestión en Galicia

 

Os sistemas integrados de xestión teñen a obriga de reportar anualmente á Administración información sobre a xestión destes residuos en Galicia.

Evolución das cantidades recollidas

ANO

CANTIDADES (t) RECOLLIDAS

SIGNUS

TNU

TOTAL

2008

16.485

3.772

20.257

2009

15.704

3.546

19.250

2010

14.937

3.573

18.510

2011

14.871

3.678

18.549

2012

13.639

3.388

17.027

2013

13.683

 

13.683

2014

15.020

 

15.020

2015

15.051

3.905

18.956

2016

15.647

4.286

19.933

2017

15.330

4.373

19.703

2018

16.120

4.572

20.692

2019

16.443

4.622

21.065

2020

15.205

4.402

19.607

2021

16.840

5.527

22.367

2022

16.757

5.530

22.287

TOTAL

231.732

55.174

286.906

Fonte: Informes anuais dos sistemas integrados de xestión