Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda

CMATI

|
|
|
Compartir

Información sobre a xestión en Galicia

 

Os sistemas integrados de xestión teñen a obriga de reportar anualmente á Administración información sobre a xestión destes residuos en Galicia.

Evolución das cantidades recollidas

ANO

CANTIDADES (Kg) RECOLLIDAS

SIGNUS

TNU

TOTAL

2008

16.485.000

3.772.000

20.257.000

2009

15.704.000

3.545.915

19.249.915

2010

14.937.000

3.573.080

18.510.080

2011

14.871.000

3.677.480

18.548.480

2012

13.639.000

3.388.420

17.027.420

2013

13.683.000

 

13.683.000

2014

15.020.000

 

15.020.000

2015

15.051.000

3.904.860

18.955.860

2016

15.647.000

4.286.350

19.933.350

2017

15.330.000

4.373.290

19.703.290

TOTAL

150.367.000

30.521.395

180.888.395

Fonte: Informes anuais dos sistemas integrados de xestión