Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda

CMATI

Vostede está en:
|
|
|
Compartir

Documentos que controlan o traslado

Notificación previa do traslado (NPT)O productor ou xestor que se propon a ceder residuos perigosos deberán remitir ao Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (órgano ambiental competente),polo menos con 10 días de antelación a fecha da entrega, unha notificación de traslado.Formulario. Formato PDF. 484 KBInstrucións.Formato PDF. 757 KB
Documento de control e seguimento (DCS)Documento que debe expresar a admisión dos residuos como entrega solicita un productor ou xestor. Ningún productor ou xestor pode acercar residuos perigosos sin estar en posesión do documento de aceptación do xestor destinatario.Formulario.Formato PDF. 654 KBInstrucións.Formato PDF. 752 KB

.