Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda

CMATI

Vostede está en:
  • Portada
  • >
  • Trámites
  • >
  • Documentos que controlan o traslado no procedemento simplificado
|
|
|
Compartir

Documentos que controlan o traslado no procedemento simplificado

Documento de aceptación (DA)Documento que debe expresar a admisión dos residuos cuxa entrega solicita o productor. Antes do traslado e entrega dos residuos, o productor deberá dispoñer do documento de aceptación emitido polo xestor destinatario.Formato DOC. 51.5 KBFormato PDF. 44 KB  
Notificación previa do traslado (NPT)O produtor debe efectuar un aviso previo do traslado ao órgano administrativo competente, cunha antelación mínima de 10 días. No procedemento de traslado simplificado o produtor poderá convir co xestor que sexa este quen efectúe o aviso previo de traslado, o cal deberá comunicalo ao órgano administrativo competente.Formato DOC. 60 KBFormato DOC. 193 KB  
Recollida dun mesmo tipo de residuo a varios produtoresDocumento de control e seguimento itinerante (SXCR-1)Debe utilizarse cando un xestor ou un transportista que non asume a titularidade do residuo recollen nun itinerario un mesmo tipo de residuos de varios produtores.Formato DOC. 95 KBFormato PDF. 64 KBFormato PDF. 17 KB
Xustificante de entrega (SXCR-2)Documento que lle entrega o xestor ó productor un comprobante como evidencia da recollida do residuoFormato DOC. 44 KBFormato PDF. 40 KBFormato PDF. Instrucións 40 KB 
Recollida de varios tipos de residuos a un mesmo productorDocumento de control e seguimento (SXCR-3)Debe utilizarse cando un xestor ou un transportista que non asume a titularidade do residuo recollen varios tipos de residuos perigosos a un mesmo productor. Consta de 5 copias.Formato DOC. 67 KBFormato PDF. 13 KBFormato PDF. Instrucións 40 KBFormato Excel. 57 KB