Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda

CMATI

Vostede está en:
|
|
|
Compartir

8.3 Descrición dos procedementos

O xestor destinatario cubre e asina o comprobante de entrega que remitirá ao productor ou remitente no prazo dun mes.

O productor ou remitente e o destinatario conservan copia do comprobante de entrega para o seu arquivo durante un periodo non inferior a cinco anos.

Resulta necesario que este comprobante de entrega conte cunha numeración estándar, que debe conformarse de acordo co indicado na nota informativa que se achega.

Documento/s relacionados
  • Nota informativa sobre a numeración estándar para traslados de RNP Descargar