Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda

CMATI

Vostede está en:
|
|
|
Compartir

Clasificación de residuos

A efectos do transporte entre países da UE, os residuos clasifícanse en:

Listas de residuos Anexo
Residuos suxeitos aos requisitos de información xeral establecidos no artigo 18 (lista verde)Anexo IIIFormato PDF. 94 KB
Mesturas de dous ou máis residuos enumerados no anexo III que non estean clasificadas nunha categoría específica ás que se refire o artigo 3, apartado 2Anexo III-A. Formato PDF. 82 KB
Outros residuos da lista 'verde' espera de ser introducidos nos anexos pertinentes do Convenio de Basilea ou da Decisión da OCDE aos que se refire o artigo 58, apartado 1, letra b)Anexo III-B (sen datos)
Residuos suxeitos ao procedimiento de notificación e autorización previas (lista ámbar)Anexo IV. Formato PDF. 88 KB
Residuos enumerados no anexo III suxeitos ao procedemento de notificación e autorización previas por escrito (artigo 3, apartado 3)Anexo IV-A (sen datos)
Residuos suxeitos á prohibición de exportación do artigo 36Anexo V. Formato PDF. 79 KB

Nos procedementos de traslado transfronteirizo utilízanse tamén as clasificacións e codificacións seguintes:

  1. Lista Europea de Residuos (LER)
  2. Código de identificación do Real decreto 952/1997 para os residuos tóxicos e perigosos
  3. Código Internacional de Identificación dos Residuos. Formato PDF. 112 KB