Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda

CMATI

|
|
|
Compartir

Recollida de plásticos agrícolas

A cantidade de plástico agrícola (plástico e bolsas de silo, plástico de invernadoiro) que se xera en Galicia ao longo dun ano é de aproximadamente 7.700 toneladas.

A práctica habitual do vertido ou da incineración de xeito incontrolado supón un problema medioambiental, que orixina un deterioro progresivo e acumulativo do contorno, tendo ademais en conta o impacto paisaxístico derivado da proliferación de puntos de abandono destes materiais.

Sistema de recollida

Os agricultores e gandeiros deberán recoller e xestionar correctamente os plásticos agrícolas que xeneran da súa actividade.

Xestión

Os residuos plásticos lixeiros e non perigosos recollidos recíclanse mediante un proceso mecánico no que se obtén granza. A granza plástica obtida comercialízase para utilizala como materia prima na fabricación de novos produtos plásticos, como bolsas de lixo e tubo de polietileno.