Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda

CMATI

|
|
|
Compartir

Fluxos de residuos

Dentro dos residuos comerciais existen certos fluxos de especial relevancia polas características específicas da súa xestión.

Iranse detallando neste apartado os ditos fluxos para que, se vostede produce estes residuos, coñeza cómo debe xestionalos para cumprir coas obrigas establecidas na normativa de referencia.