Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda

CMATI

|
|
|
Compartir

Preguntas máis frecuentes

Quen é responsable do residuo mentras se realiza o transporte?

O produtor do residuo é responsable do mesmo ata que o entrega a un xestor autorizado, polo tanto o transportista non asume a responsabilidade do residuo senón que actúa como intermediario.

É necesario que a empresa que quere inscribirse como transportista aporte certificados de destino dos residuos?

Non. Dispón de máis información na sección de trámites.