Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda

CMATI

Vostede está en:
|
|
|
Compartir

NIMA

O número de identificación medio ambiental (NIMA) é un código de 10 díxitos que identifica de forma única a un centro, instalación ou emprazamento onde se realicen actividades do ciclo de produción, recollida e xestión de residuos. Este código público é proporcionado de oficio pola administración competente, sen necesidade de que a empresa teña que facer algún trámite ou solicitude especial para a súa obtención.

Busca de NIMA para un centro

NIF con 9 caracteres sen puntos nin guións. Exemplos:
A-99.999.997 -> A99999997, 5.555.555-C -> 05555555C, Q-1111111-I -> Q1111111I

 


Busca de CENTRO para un NIMA