Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda

CMATI

|
|
|
Compartir

Preguntas máis frecuentes

Quen ten que presentar o estudio de minimización de residuos perigosos?

Os produtores de residuos perigosos están obrigados a elaborar, cunha periodicidade de 4 anos, un estudo de minimización de residuos no que se comprometen a levar a cabo unha serie de medidas para reducir os residuos producidos.

Quen ten que presentar o estudio de minimización de residuos non perigosos?

As empresas que xeren máis de 1.000 toneladas de residuos non perigosos ao ano están obrigadas a elaborar, cunha periodicidade de 4 anos, un estudo de minimización de residuos no que se comprometen a levar a cabo unha serie de medidas para reducir os residuos producidos..