Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda

CMATI

|
|
|
Compartir

Existe regulación sobre as condicións que han de reunir os almacenamentos temporais destes residuos?

O artigo 37 apartado 2 do Real Decreto 110/2015 establece que as instalacións de recollida de RAEE deberán ser autorizadas de acordo coa Lei 22/2011, do 28 de xullo. Estas instalacións almacenarán e agruparán os RAEE seguindo as previsións do anexo VIII.1.