Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda

CMATI

|
|
|
Compartir

Os residuos de aparellos eléctricos e electrónicos (RAEE) están considerados residuos perigosos ou non perigosos?

Hai que diferenciar se son residuos de aparellos eléctricos e electrónicos procedentes de fogares particulares ou pola contra proceden de usos profesionais.

Coa entrada en vigor da Lei 22/2011, do 28 de xullo, de Residuos e Solos Contaminados, os residuos domésticos (procedentes de fogares particulares) non se considerarán como residuos perigosos ata que non sexan aceptados por unha entidade ou empresa rexistrada para a súa recollida ou tratamento.

Sen embargo se a procedencia dos residuos de aparellos eléctricos e electrónicos é de uso profesional considéranse perigosos dende o primeiro momento, dende a saída do centro onde se xeraron.

Todo isto tendo en conta que os residuos de aparellos eléctricos e electrónicos están codificados e clasificados na Lista Europea de Residuos con códigos tanto de perigosos coma de non perigosos, en función da perigosidade dos mesmos.