Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda

CMATI

|
|
|
Compartir

Que se entende por residuos de aparellos eléctricos e electrónicos procedentes de fogares particulares?

Segundo o artigo 3º. l do Real Decreto 110/2015, son residuos de aparellos eléctricos e electrónicos procedentes de fogares particulares ou de fontes comerciais, industriais, institucionais e doutro tipo que, pola súa natureza e cantidade, sexan similares aos procedentes de fogares particulares.