Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda

CMATI

|
|
|
Compartir

Requisitos que debe cumprir o transportista

O transportista que traslada residuos perigosos no territorio da Comunidade Autónoma de Galicia ten que estar inscrito no Rexistro Xeral de Produtores e XestoresTransporte de residuos perigosos asumindo a titularidadeRéxime de autorización
Transporte de residuos perigosos actuando como intermediario ou pola conta de terceirosRéxime de notificación
Transporte de residuos perigosos con medios propiosRéxime de notificación