Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda

CMATI

|
|
|
Compartir

Plan de Xestión de Residuos Industriais de Galicia 2016-2022

Descrición:

Tendo aprobado o Plan de Xestión de Residuos Industriais de Galicia 2016-2022 (PRIGA), en virtude de Acordo do Consello da Xunta o 22 de decembro de 2016, co fin de dar cumprimento ao disposto pola Lei 10/2008, do 3 de novembro, de residuos de Galicia e pola Lei 21/2013, de 9 de decembro, de avaliación ambiental, en materia de difusión e publicidade, ponse a disposición das administracións afectadas, do público interesado e de toda a cidadanía galega.

Documento/s relacionados
  • Documento do Plan de Xestión de Residuos Industriais de Galicia 2016-2022 (PRIGA)- Memoria e Anexos Descargar
  • Estudo Ambiental Estratéxico do Plan de Xestión de Residuos Industriais de Galicia 2016-2022 Descargar
  • Documento resumo que inclúe a integración dos aspectos ambientais, como se tomou en consideración o estudo ambiental estratéxico, os resultados da información pública e consultas e as razóns da elección da alternativa seleccionada Descargar
  • Medidas adoptadas para o seguimento dos efectos no medio da aplicación do PRIGA Descargar
Subir