Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda

CMATI

|
|
|
Compartir

Programa de Prevención de Residuos Industriais de Galicia 2013-2016

Descrición:

Téndose aprobado o Programa de Prevención de Residuos de Galicia 2013-2016 en virtude de acordo do Consello da Xunta de 04 de xullo de 2013, co fin de dar cumprimento ao disposto pola Lei 10/2008 de residuos de Galicia en materia de difusión e publicidade, ponse a disposición das Administracións afectadas, do público interesado e de toda a cidadanía galega.

Subir