Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda

CMATI

|
|
|
Compartir

Plan de xestión de residuos urbanos de Galicia (PXRUG)

  • Portada

Descrición:

Téndose aprobado o Plan de xestión de residuos urbanos de Galicia 2010-2020 en virtude de acordo do Consello da Xunta de 13 de xaneiro de 2011, co fin de dar cumprimento ao disposto pola Lei 10/2008 de residuos de Galicia en materia de difusión e publicidade, ponse a disposición das Administracións afectadas, do público interesado e de toda a cidadanía galega.

 

En decembro de 2016 aprobouse unha actualización do PXRUG na que, entre outras cuestións, se resolveu ampliar a vixencia do PXRUG ata o ano 2022.

Subir