Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda

CMATI

Vostede está en:
|
|
|
Compartir

Orde TED/1522/2021, do 29 de decembro, pola que se establecen os criterios para determinar cando o caucho granulado e o po de caucho, obtidos do tratamento de pneumáticos fóra de uso e destinados a certas aplicacións, deixan de ser residuos conforme a Lei 22/2011, do 28 de xullo, de residuos e solos contaminados, e pola que se modifican as Ordes TED/426/2020, do 8 de maio, APM/205/2018, do 22 de febreiro, e a APM/206/2018, do 22 de febreiro, polas que, respectivamente, establécense os criterios para determinar cando o papel e cartón recuperado destinado á fabricación de papel e cartón, o aceite usado procesado procedente do tratamento de aceites usados para o seu uso como combustible e o fuel recuperado procedente do tratamento de residuos MARPOL tipo C para o seu uso como combustible en buques, deixan de ser residuos conforme a Lei 22/2011, do 28 de xullo, de residuos e solos contaminados

Data de publicación oficial: 10.01.2022

Data de publicación no Portal: 15.09.2023

Rango legal: Orde

Tipo de normativa: Normativa Técnica

Estado: Vixente

Orixe: Estatal

Ligazon/s relacionadas
Subir