Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda

CMATI

Vostede está en:
|
|
|
Compartir

REGULAMENTO (UE) Nº 1357/2014 DA COMISIÓN do 18 de decembro de 2014 polo que se substitúe o anexo III da Directiva 2008/98/CE do Parlamento Europeo e do Consello, sobre os residuos e pola que se derrogan determinadas Directivas.

Data de publicación oficial: 19.12.2014

Data de publicación no Portal: 03.03.2015

Rango legal: Regulamento

Tipo de normativa: Regulamentación

Orixe: Comunitaria

Subir