Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda

CMATI

Vostede está en:
|
|
|
Compartir

DECISIÓN DA COMISIÓN do 18 de decembro de 2014 pola que se modifica a Decisión 2000/532/CE, sobre a lista de residuos, de conformidade coa Directiva 2008/98/CE do Parlamento Europeo e do Consello (2014/955/UE)

Data de publicación oficial: 30.12.2014

Data de publicación no Portal: 03.03.2015

Rango legal: Decisión

Tipo de normativa: Regulamentación

Estado: Estado

Orixe: Comunitaria

Subir