Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda

CMATI

Vostede está en:
|
|
|
Compartir

REGULAMENTO (UE) Nº 1257/2013 DO PARLAMENTO EUROPEO E DO CONSELLO do 20 de novembro de 2013 relativo ao reciclado de buques e polo que se modifican o Regulamento (CE) nº 1013/2006 e a Directiva 2009/16/CE

Data de publicación oficial: 10.12.2013

Data de publicación no Portal: 20.01.2014

Rango legal: Regulamento

Tipo de normativa: Regulamentación

Estado: Vixente

Orixe: Comunitaria

Subir