Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda

CMATI

Vostede está en:
|
|
|
Compartir

Regulamento (UE) Nº 715/2013 DA COMISIÓN do 25 de xullo de 2013 polo que se establecen criterios para determinar cando a ferralla de cobre deixa de ser residuo conforme á Directiva 2008/98/CE do Parlamento Europeo e do Concello

Data de publicación oficial: 26.07.2013

Data de publicación no Portal: 02.08.2013

Rango legal: Regulamento

Orixe: Comunitaria

Ligazon/s relacionadas
Subir