Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda

CMATI

Vostede está en:
|
|
|
Compartir

Regulamento (CE) núm. 1069/2009 do Parlamento Europeo e do Consello, do 21 de outubro de 2009, polo que se establecen as normas sanitarias aplicables aos subprodutos animais e aos produtos derivados non destinados ao consumo humano e polo que se derroga o regulamento (CE) núm. 1774/2002 (Regulamento sobre subprodutos animais).

Data de publicación oficial: 14.11.2009

Data de publicación no Portal: 14.11.2009

Rango legal: Regulamento

Tipo de normativa: Regulamentación

Orixe: Comunitaria

Ligazon/s relacionadas
Subir