Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda

CMATI

Vostede está en:
|
|
|
Compartir

REGULAMENTO (UE) Nº 1179/2012 DA COMISIÓN do 10 de decembro de 2012 polo que se establecen criterios para determinar cando o vidro recuperado deixa de ser residuo conforme á Directiva 2008/98/CE do Parlamento Europeo e do Consello.

Data de publicación oficial: 11.12.2012

Data de publicación no Portal: 15.01.2013

Rango legal: Regulamento

Orixe: Comunitaria

Ligazon/s relacionadas
Subir