Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda

CMATI

|
|
|
Compartir

Contedor soterrado de AMES

Nome Colector: Contedor soterrado de AMES

Datos xerais do colector:

 • Número de instalacións: 1
 • Ubicación: Avenida da Mahía
 • Concello: AMES
 • Provincia: A CORUÑA

Datos xerais das Obras:

 • Coste execución do proxecto de construcción: 71.700,00€
 • Tipo de fondos: Fondos de Cohesión
 • Ano execución das obras: 2004

Contido das obras:

 1. Movemento de terras e excavación
 2. Estruturas.
 3. Pequenas obras de fábrica.
 4. Instalación de contenerización soterrada.
 5. Acondicionamento e reposición de servizos afectados.

Subir