Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda

CMATI

Vostede está en:
|
|
|
Compartir

Cálculo da fianza ambiental

O valor calculado da fianza ten carácter orientativo. En todo caso é o órgano que tramita o que informará ao administrado/a da contía que debe ser depositada.

ACTIVIDADE
CONTÍA MÍNIMA
(depende da actividade)
RESIDUOS PRODUCIDOS OU XESTIONADOS ton/ano
CONTÍA BASE
CRITERIOS DE CORRECCIÓN
1 Residuo en estado sólido
Si   Non
2 Dispón dun sistema de xestión medioambiental acreditado
Si   Non
3 Dispón dun seguro medioambiental
Si   Non
4 A instalación está situada nun polígono industrial
Si   Non
5 Tipo de xestión
Almacenamento   Valorización  
Eliminación
6 Residuo inerte
Si   Non
Observacións
 
VALOR DA FIANZA (€) CONTÍA MÍNIMA DO SEGURO (€)