Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda

CMATI

Vostede está en:
|
|
|
Compartir

Memorias dos centros de despezamento de vehículos (CAT) para presentar no ano 2024

Data de publicación: 23.12.2022

Descrición:

  

Os centros de despezamento de vehículos deberán recopilar os datos do ano 2023 co fin de poder presentar antes do 1 de marzo do ano 2024, na forma e formato que se determine, o modelo publicado  na Web do  Ministerio para a Transición Ecolóxica e o Reto Demográfico dentro do apartado “Acuerdos de la Comisión de Coordinación> Acuerdo sobre el contenido de la Memoria anual de los CAT”. Neste bloque ademais do modelo dispón de instrucións ao respeto e dun modelo de exemplo.

 

https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/prevencion-y-gestion-residuos/comision-coordinacion/  

Subir