Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda

CMATI

|
|
|
Compartir

Como darse de alta?

Para asinar e rexistrar electronicamente os documentos de traslado de residuos perigosos, unha vez dispoña do certificado dixital expedido pola Fábrica Nacional de Moneda y Timbre(FNMT):

  1. Acceda a  "Acceso SIRGa usuarios rexistrados". Ten que cubrir o formulario de alta como novo usuario de nivel 2 (con certificado dixital).
  2. A consellería responde cun correo electrónico autorizando ou non a nova alta.
  3. O representante legal da empresa debe notificar por escrito (declaración xurada) o persoal autorizado como usuario do sistema.
  4. A consellería remite por correo certificado á persoa responsable dos datos o nome de usuario e contrasinal asignados á empresa.