CMAOT

CMATI

|
|
|
Compartir

Información sobre a xestión en Galicia

Evolución das cantidades recollidas

Os sistemas integrados de xestión teñen a obriga de reportar anualmente á Administración información sobre a xestión destes residuos en Galicia.

 

ANO

CANTIDADES (Kg) RECOLLIDAS

A CORUÑA

LUGO

OURENSE

PONTEVEDRA

TOTAL

2009

80.100

17.000

16.000

71300

184.400

2010

82.000

20.000

16.700

78.700

197.400

2011

78.700

17.400

18.000

80.000

194.100

2012

139.979

47.671

31.937

138.635

358.222

2013

111.220

24.150

24.320

112.130

271.820

2014

121.860

18.788

15.908

78.894

235.450

TOTAL

613.860

145.008

122.868

559.659

1.441.395

Fonte: Informes anuais dos sistemas integrados de xestión