CMAOT

CMATI

|
|
|
Compartir

Información sobre a xestión en Galicia

O sistema integrado de xestión ten a obriga de reportar anualmente á Administración información sobre a xestión destes residuos en Galicia.

Evolución das cantidades recollidas

 

ANO

CANTIDADES (Kg) RECOLLIDAS

A CORUÑA

LUGO

OURENSE

PONTEVEDRA

TOTAL

2006

1.464

1.054

476

3.953

6.947

2007

2.200

1.120

920

4.300

8.540

2008

2.236

1.300

1.300

7.640

12.476

2009

4.875

3.721

2.283

8.592

19.471

2010

6.687

4.297

2.066

8.400

21.450

2011

12.359

4.961

3.035

11.645

32.000

2012

16.062

6.443

3.685

13.840

40.030

2013

16.714

5.536

4.720

14.593

41.563

2014

15.210

5.620

4.700

18.020

43.550

TOTAL

77.807

28.432

18.485

72.963

226.027

Fonte: Informes anuais do sistema integrado de xestión